Ormondei Imperial Moth (Eacles ormondei)
Ormondei Imperial Moth (Eacles ormondei)

A wonderful example of camouflage

Ormondei Imperial Moth (Eacles ormondei)

A wonderful example of camouflage